Înfiin?at? în 1986, SEG Superweight, produc?tor de echipamente cardio, este recunoscut mai ales pentru gama de biciclete fitness verticale, orizontale ?i eliptice, cu destina?ie profesional-comercial?. Deja de?in?tor a zeci de patente pentru func?ionalit??ile aparatelor proiectate, SEG a investit la fel de puternic ?i în design, pentru a produce echipamente cu adev?rat unice pe pia??, care s? aduc? un plus de valoare ?i atrac?ie s?lilor de fitness care le folosesc.

Datorit? calit??ii lor superioare ?i pre?ului competitiv, bicicletele SEG sunt recomandate cu încredere de profesioni?tii din domeniu.

Bicicleta orizontala SEGBicicleta verticala SEGBicicleta eliptica SEG